---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

ANBI

Sinds 1 januari 2013 staat Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten Nijmegen in de lijst met Goede Doelen welke door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dit voor mij als sponsor of donateur?

Naast het feit dat Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten zich naar buiten toe kan profileren als een transparante organisatie brengt de ANBI aanstelling ook gunstige voordelen met zich mee voor sponsoren en donateurs. Met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten aftrekbaar van het belastbaar inkomen (zie voor toelichting, www.anbi.nl).

Uw gift is van harte welkom! U kunt uw donatie overmaken op IBAN NL37INGB0003808350 te name van Stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten Nijmegen. Hartelijk dank voor uw steun!

ANBI-gegevens

Officiële naam:                 Stichting Werkgroep Integratie Gehandikapten Nijmegen en omstreken

KvK nummer:                   41055416

Post-en bezoekadres:      St. Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen

E-mailadres:                     info@zrcn.nl

Doelstelling van de stichting volgens de statuten: “De stichting stelt zich ten doel er toe bij te dragen dat a) de optimale ontplooiing van de lichamelijk gehandikapte door eigen inspanning  en/of samenwerking met anderen bevorderd wordt;  b) de lichamelijk gehandikapte in zelfstandige bepaling de hem toekomende plaats in de samenleving inneemt dan wel behoudt.”

Bestuurssamenstelling:

Jan Nillesen, voorzitter
Jan Otten, penningmeester
Ronald Jansen, algemeen bestuurslid
Rob Louwinger, algemeen bestuurslid

Bestuursleden van de stichting Werkgroep Integratie Gehandicapten zijn onbezoldigd.

Voor hoofdlijnen beleidsplan 2015, klik hier

Voor Jaarverslag 2014, klik hier