---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Belangenbehartiging

De WIG is een collectieve belangenbehartiger voor chronisch zieken en gehandicapten in Nijmegen. De WIG neemt zitting in het adviesorgaan JMG (Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten). Zo hebben wij een adviserende rol naar de gemeente als het gaat om gehandicaptenbeleid.

Wij zijn ook regelmatig inspreker bij raadsvergaderingen. Zo kunnen we de ervaringen van onze achterban goed over het voetlicht brengen.

Ook bundelen wij klachten over verschillende instanties. Denk hierbij aan de Regiotaxi, maar ook leveranciers van hulpmiddelen. Wij verzamelen klachten, bundelen ze, en gaan dan met de betreffende partij aan tafel, om de klachten te bespreken. Uiteindelijk hopen wij ze dan naar tevredenheid op te kunnen lossen voor de mensen met een beperking in Nijmegen.