---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Over WIG

De Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) is al meer dan 40 jaar actief in Nijmegen als belangenbehartiger voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Wat begon als een groepje jongeren dat op ludieke wijze actie voerde voor een lift in het nieuwe, culturele centrum De Lindenberg, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een stabiele belangenorganisatie, die zeggenschap heeft binnen de gemeente Nijmegen. De WIG is, samen met vier andere welzijnsorganisaties, onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen .

De WIG bestaat uit verschillende projectgroepen, waaronder: het project toegankelijkheid en het onderwijsproject. Ons doel is een goed toegankelijk Nijmegen, voor iedereen. Tevens willen wij graag voorlichtingen geven op scholen en bij bedrijven om te laten zien hoe het is om te leven met een handicap of ziekte.

Ook is de WIG een goede sparringpartner voor de gemeente als het gaat om gehandicaptenbeleid. Wij hebben zitting in de adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten (JMG). Zo geven we vorm aan onze missie: iedereen met een beperking in Nijmegen moet volledig mee kunnen doen!