---

Werkgroep Integratie Gehandicapten


De WIG is een Nijmeegse belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking. De WIG is onderdeel van het Zelfregiecentrum Nijmegen.

Toegankelijkheid

Het project Toegankelijkheid van de WIG houdt de toegankelijkheid van de stad Nijmegen in de gaten. Van winkels en restaurants tot opritjes, het wordt allemaal regelmatig gecontroleerd. Als het nodig is worden er contacten gelegd met de gemeente om actie te ondernemen.

Ook wordt er af en toe een prijs uitgereikt voor het best toegankelijke (winkel)bedrijf in Nijmegen, na onderzoek ter plekke door onze medewerkers: de Ereprijs. Bovendien beheren en onderhouden wij de website www.toegankelijknijmegen.nl, waarop veel openbare gelegenheden, zoals onder andere restaurants, bioscopen, wijkcentra, gezondheidscentra en sportaccommodaties, staan uitgelicht. Zij zijn onderzocht op toegankelijkheid voor rolstoelers, maar ook voor blinden en slechthorenden en mensen met astma.

Zo proberen wij mensen op de hoogte te houden van de faciliteiten in Nijmegen. Verschillende gelegenheden zijn al getest, waaronder zwembaden, gezondheidscentra en bioscopen. Jaarlijks groeit het aantal onderzocht objecten met enkele tientallen. De projectgroep voert zelf alle onderzoeken uit.

De projectgroep Toegankelijkheid was ook betrokken bij het toegankelijk maken van de bushaltes in Nijmegen. Door de goede samenwerking van het project met verschillende instanties in de gemeente, is nu al 80% van de bushaltes aangepast, waardoor steeds meer mensen makkelijker met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Komt u in Nijmegen onhandige, ontoegankelijke situaties tegen die u graag veranderd wil zien? Of heeft u een suggestie voor de winnaar van de Ereprijs? Neem dan contact op met de WIG!